Gymnastiksalen

Gymnastiksalen er lukket i følgende perioder:
Uge 42 – efterårsferie.

Fra 21. december til 3. januar, begge dage inkl.
 – juleferie.

Onsdag i uge 4 til og med uge 6 – musical.

Fra onsdag i uge 4 til og med uge 6 – mulighed for træning på Frørup Skole. (Dog ikke badminton!)

Uge 7 – Vinterferie